Slide logo
Image is not available

PRODUCTION

DESIGN

IDEA

BONNEL is inventing, developing and manufacturing

electronic and mechatronic devices

IFAT 2024

Ve dnech 13. – 17.05.2024 se naše společnost zúčastnila předního světového veletrhu vodohospodářství, odpadních vod, odpadů a surovin IFAT 2024 v Mnichově.
Spolu s námi na rekordních 300.000 m² vystavovalo dalších 3.210 firem z 61 zemí světa.
Měli jsme možnost seznámit se jak s novými zájemci o naše řídící jednotky, tak přivítat na stánku 515 v hale A3 naše stávající partnery.
Děkujeme Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky za podporu prodeje výrobků společnosti BONNEL TECHNOLOGIE zejména na evropských trzích.
Cílem tohoto projektu je účast společnosti BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. na veletrhu IFAT 2024, v rámci propagace řídicích jednotek a telemetrie pro decentralizované čistírny odpadních vod, čerpací stanice a zařízení na sběr dešťové vody.
Naše účast na veletrhu je spolufinancována Evropskou unií.

IFAT 2024 STAND
INOVACE II

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
pro konkrenceschopnost

INOVACE II Text

INOVACE VE SPOLEČNOSTI
BONNEL TECHNOLOGIE II

reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019998
je spolufinancován Evropskou unií.
----------------------------------------------------

Projekt je zaměřen na produktovou inovaci v podobě zavedení sériové výroby IoT platformy řídící
jednotky pro malé ČOV, která je výsledkem vlastní vývojové činnosti společnosti. V projektu bude
rovněž realizována procesní inovace, které bude dosaženo pořízením výrobních technologií
a technologií pro podporu výroby inovovanáho produktu. Projekt řeší problematiku efektivního
nakládání s vodou a je v souladu s iniciativou "Průmyslu 4.0".

FVE Dotace

Projekt
FVE s akumulací ve společnosti BONNEL TECHNOLOGIE
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 54 kWp a bateriovým úložištěm s minimální kapacitou 54 kWh. Projekt tak zajistí společnosti částečnou soběstačnost na elektrické energii, čímž bude dosaženo provozních úspor jejího hospodaření. Projekt posune společnost směrem k naplnění environmentálních cílů ČR i EU.

Heading layer
Loga, členství, IFAT, Firma roku

WE ARE COMPANY OF THE YEAR

PRODUCTS POWERED BY

WE ARE PARTNER

WE ARE MEMBER

WE ARE CERTIFIED

SMT PRODUCTION LINE
Image is not available

OUR OLD SMT PRODUCTION LINE
We now have a new modern line in operation.
Photos follow.

SMT PRODUCTION LINE

DELIVERY OF OUR NEW SMT PRODUCTION LINE

Best of water treatment
Image is not available

SOME PRODUCT EXAMPLES

Technika_zlate_dno
Image is not available

With technical education you have much better opportunities!

Voucher 2
Image is not available
Image is not available

=

V roce 2021 získala naše firma od Karlovarského kraje dotaci na zavedení vlastní výrobní technologie vstřikování plastů v celkové výši 170.000 CZK.

In 2021, our company received a regional innovation grant for realization of own production of plastic injection parts in the amount of 170,000 CZK.

Im Jahr 2021 erhielt unsere Firma eine regionale Innovations-Förderung für die Einführung von eigener Fertigung von Kunststoffspritzteilen in Höhe von 170.000 CZK.

Other pictures - link

Další fotografie z našeho kraje, zde kliknout ...

Here you can see more pictures, please click here ...

Hier können Sie weitere Bilder betrachten, bitte hier klicken ...

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

 


Our motto is

IDEA   DESIGN   PRODUCTION

For nearly 30 years, BONNEL TECHNOLOGIE has been designing, developing, testing and manufacturing electronic and electro-mechanic components and devices for global customers in two main segments: 

• control units and systems for sewage treatment plants and accessories
• locking technologies for doors and windows.

BONNEL products comply with the corporate strategy of ""smart home"" and are professionally developed and manufactured in the Cheb plant, Czech Republic.

BONNEL, an ISO 9001 certified, 60 employees company, provides innovative products and professional consultancy tailor-made for its customers in the B2B and B2C sectors. Regularly, the company takes part in world leading fairs and exhibitions, such as the IFAT Fair in Munich, Germany.
International BONNEL team can offer their expertise in the programming of firmware, embedded and PC software as well as in advanced technologies used in the production (SMT, THT, production and assembly of mechatronic products…). The company prides in flexible and customized solutions for its clients.

BONNEL, a family owned and managed enterprise, has been an integral part of the local community in Cheb. In its CRM strategy, the company has become a partner of significant local, regional and national events, such as the FIJO Festival. BONNEL proudly co-operates with local high schools and technical universities in the Czech Republic and Germany with the aim to educate the future generation of electrical engineers and specialists.