CAREER

Hledáme další spolupracovníky

Na našich stránkách najdete naše aktuální nabídky zaměstnání. Nabízíme atraktivní pracovní uplatnění ve férově a bez velkých hierarchií vedené rodinné, rychle rostoucí mezinárodně činné firmě. V BONNEL TECHNOLOGIE neustále hledáme kvalifikované, angažované a otevřené lidi, kteří by náš tým posílili a obohatili.

Samozřejmě jsou nám jak ženy, tak i muži vítáni, jenom to nechceme v textu opakovaně zmiňovat.

Zde následují rychlé odkazy k podrobnému popisu pro jednotlive profese:

Na rozdíl od některých velkých firem zde vědomě nedefinujeme přesný rastr náročných formálních požadavků, jejichž kompletní splnění jako zaměstnavatel očekáváme. Naše praxe a firemní kultura je spíše taková, že se noví lidé postupně zapojují podle svých schopností, podle nich si najdou svoje uplatnění a rostou s úkoly a projekty, na kterých pracují. Samozřejmě to neznamená, že kvalifikace, angažovanost, motivace, loajalita, jazykové znalosti, schopnost plus ochota se stále učit nové věci a další pozitivní lidské vlastnosti jsou pro nás nedůležité, naopak.

Úspěch naší relativně přehledné firmy (něco přes 50 zaměstnanců) je těsně spjatý s osobním nasazením a aktivním příspěvkem každého jednotlivce.

Všechna místa jsou vhodná pro ženy i pro muže a některé činnosti i pro osoby s handicapem, i když to není v textu všude výslovně uvedeno.

Pokud se o některé z uvedených pracovních příležitostí zajímáte, pošlete prosím elektronicky v PDF formátu (nikoli ve formátu Word):

  • Váš životopis
  • Doklady o ukončeném studiu (vysvědčení, diplomy)
  • Možný nástupní termín
  • Svoji představu o pracovním uplatnění a přínosu pro firmu – motivační dopis

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na základě těchto podkladů provádíme předběžné posouzení a vhodné kandidáty zveme na osobní rozhovor.

Veškeré poskytnuté osobní údaje se společnost BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. zavazuje využívat výhradně za účelem Vašeho pracovního uplatnění v naší společnosti, uchovávat je a chránit je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnání cizinců, občanů EU a jiných zemí: Jak mohou dosvědčit naši zaměstnanci z jiných zemí, národnost pro nás není rozhodující kritérium a při vážném zájmu a odpovídající kvalifikaci a motivaci rádi pomůžeme s jednáními na příslušných úřadech.

Pracovní uplatnění nabízíme pouze v našem závodě v Chebu, Česká republika.

We are hiring only for our site in Cheb, Czech Republic.