ZAPPER PODLE DR. HULDY CLARK

ZAPPER 1
Image is not available
ZAPPER 2
Image is not available
ZAPPER 3
Image is not available
ZAPPER 4
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Multifrekvenční mikroprocesorem řízený generátor s leštěnými mosaznými elektrodami

5ti-letá záruční doba

(na fotografiích je potisk v němčině, přístroje prodávané v CZ mají český popis a návod)

Náš ZAPPER můžete jednoduše objednat přes kontaktní formulář

99400001 - ZAPPER – ruční elektrody z leštěné mosazi - 4.550 CZK (včetně 21% dph) / 1 sada

99400002 - ZAPPER – hand-held high gloss gold-plated electrodes - 5.340 CZK (včetně 21% dph) / 1 sada

ZAPPER 1
Image is not available
ZAPPER 2
Image is not available
ZAPPER 3
Image is not available
ZAPPER 4
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Multifrekvenční mikroprocesorem řízený generátor s leštěnými mosaznými elektrodami

5ti-letá záruční doba

(na fotografiích je potisk v němčině, přístroje prodávané v CZ mají český popis a návod)

Náš ZAPPER můžete jednoduše objednat přes kontaktní formulář

99400001 - ZAPPER – ruční elektrody z leštěné mosazi - 4.550 CZK (včetně 21% dph) / 1 sada

99400002 - ZAPPER – hand-held high gloss gold-plated electrodes - 5.340 CZK (včetně 21% dph) / 1 sada

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

 • Záruční doba 5 let
 • Multifrekvenční generování pro dokonalé pokrytí důležitých frekvencí dle Dr. Clarkové
 • Jednoduchá aplikace přístroje -jedno ovládací tlačítko, časovač na 7 minut
 • Profesionálně vyvinutý a vyrobený produkt – Vyráběno v České republice více než 20 let
 • Vizuální a zvuková kontrola správného kontaktu mezi pokožkou a elektrodami
 • Servisní podpora pro naše zákazníky

PROČ POUŽÍVAT NÁŠ ZAPPER?

 • Vyvinutý, otestovaný a vyráběný odborníky v oblasti elektroniky (vysoce kvalitní materiály, bezpečné provedení, 100% kvalita výrobku).
 • Frekvence generovaného obdélníkového impulsního napětí není konstantní, nýbrž se nepřetržitě mění. Celkem je generováno 26 frekvencí, včetně jejich harmonických, v rozsahu přibližně od 10kHz do 41kHz, které (spolu s harmonickými) pokrývají nejdůležitější rozpětí frekvencí podle Dr. Clarkové. Výsledkem je efektivní a široké použití přístroje.
 • Monitoring správně uzavřeného obvodu: V případě nedokonalého elektrického kontaktu mezi pokožkou a elektrodami (např. máte-li příliš suché ruce) nebo v případě přerušení kabelu a jeho funkčnosti je neuzavřený okruh přístrojem detekován a signalizován.
 • Kvalitní elektrody zaručují správný tok elektrického proudu. Často jsou jiné Zappery v nabídce s levnými manžetami, které byly původně navrženy pro antistatickou ochranu. Takové manžety mají zcela úmyslně z bezpečnostních důvodů vysoký elektrický odpor (pro odvedení statického náboje to dokonale stačí a současně zamezí úrazu při případném neúmyslném kontaktu s vyšším elektrickým napětím). Tyto manžety, díky této konstrukci pro daný ale jiný účel, téměř nevodí elektrický proud. Náš ZAPPER by rozpoznal nedokonale uzavřený elektrický okruh a s těmito manžetami ani nezačal fungovat.
 • Bezpečnostní konektory pro elektrody: Často jsou jiné Zappery vybaveny pouze jednoduchými zástrčkami typu "banánek", které například děti mohou jednoduše zastrčit do síťové zásuvky a takto dojít i ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
 • Generované pulzní obdélníkové napětí lze nastavit plynule až do maximálního napětí cca 9 V (napětí baterie). Při používání ZAPPERu doporučujeme pracovat s plným napětím, pokud subjektivní pocit nemluví proti. Regulace výstupního byla kdysy požadována pro homologaci přístroje. Platnost homologace již neprodlužujeme, přístroj je ale vyráběn beze změny.
 • Pozlacené ruční elektrody a další příslušenství jsou dodávány na přání za příplatek.
 • Praktické balení ZAPPER pro jeho pohodlné uskladnění a přepravu.
 • Podrobný návod pro použití přiložen ke každému přístroji.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZAPPER je přístroj řízený mikroprocesorem pro přesné a dlouhodobě stabilní generování řady frekvencí. Generuje pulzní obdélníkový signál (přibližující se symetrickému) s pozitivním ofsetem. Pro dosažení maximální efektivity lze napětí nastavit až na zhruba 9V (napětí baterie).

Ve srovnání s relativně jednoduchým původně navrženým schématem Dr.Clarkové pro ZAPPER, je naše zařízení značně vylepšeno, při zachování původního funkčního principu.

Místo jedné, na pevno stanovené frekvence, je přístrojem generována rychle po sobě jdoucí řada mnoha rozdílných frekvencí. Multifrekvenční princip poskytuje efektivnější pokrytí potřebných výstupních frekvencí a jejich harmonických. Přístroj generuje 26 po sobě jdoucích základních a jejich harmonických frekvencí. Rozpětí v rozsahu přibližně od 10 kHz do 41 kHz sebou nese široké pole harmonických frekvencí v rozpětí přibližně od 100 kHz do 500 kHz. Tabulku základních a harmonických frekvencí lze najít v návodu.

Tento princip občas přirovnáváme ke střelbě brokovnicí, v porovnání ke kulovnici, s omluvou pro tento brutální příklad. Jeden výstřel kulovnicí znamená právě jednu kulku, u původního konceptu Zapperu jednu generovanou frekvenci. Aby se kulka (nebo frekvence) trefily do cíle, je nutné přesně mířit, znát přesně cíl, vědět přesně, co děláte. To u nemocí, parazitů a podobně není vždy možné, jednoznačné. V porovnání k tomu jeden výstřel z brokovnice, kdy z hlavně najednou vylétne množství drobných broků, může být cíl zasažen i při méně přesném míření, pokud alespoň směr odpovídá. U množství generovaných frekvencí to může být obdobné.

Přístroj se ovládá pouze jedním tlačítkem (zapnout, vypnout, plus automatické vypnutí po sedmi minutách). Po prvním stisknutí tlačítka přístroj signalizuje zelenou kontrolní diodou, že je připraven k provozu. Skutečně fungovat začne, když uchopíme elektrody a držíme každou pevně v jedné ruce. Zelené kontrolní světlo se rozbliká. Blikání rovná se činnost. Jde o účinnou kontrolu, která signalizuje, že obvod „jedna ruka – ZAPPER – druhá ruka“ je elektricky dobře uzavřen. To by nebyl ten případ, pokud by byly kabely poškozeny nebo pokud by ruce byly příliš suché.

Velmi citlivé osoby mohou regulovat napětí na výstupu, nastavení je možné zhruba v rozpětí 2% – 100%.

K vypnutí přístroje dojde automaticky po 7 minutách a je doprovázeno krátkým akustickým signálem (pípnutím). ZAPPER se také automaticky vypne po několika sekundách, pokud elektrody pustíte z rukou. Nastane-li zkrat elektrod nebo vybije-li se baterie, přístroj signalizuje akusticky dvojitým pípnutím a červená kontrolka se rozsvítí. Pak se přístroj automaticky vypne.

Napětí baterie je stále kontrolováno, aby bylo dostatečné pro efektivní provoz přístroje.

ZAPPER je vybaven profesionálními elektrodami, které zajišťují správný tok elektrického proudu. Volitelně jsou k dispozici také manžety se zabudovanými kovovými kontakty.

VAROVÁNÍ

Pacienti se srdečním kardiostimulátorem nebo podobnými zařízeními a těhotné ženy mohou používat ZAPPER pouze po konzultaci s lékařem nebo tento přístroj nesmějí používat vůbec.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč je ZAPPER vybaven elektrodami místo rozšířených plastových náramků?

ZAPPER je sériově vybaven kvalitními elektrodami, které zajišťují optimální tělesný kontakt a tím pádem správný tok elektrického proudu. Jako varianta jsou k dispozici kvalitní manžety se zabudovanými kovovými kontakty.
Nepoužíváme manžety z vodivého plastu, které byly původně navrženy pro antistatickou ochranu, například v elektronické výrobě. Naše testy prokázaly, že tyto levné plastové manžety nevedou žádný proud, protože jsou zcela úmyslně z bezpečnostních důvodů obvykle vybaveny ochrannými odpory a i jejich vlastní materiál je pouze omezeně vodivý. Pro odvedení statického náboje takové náramky dokonale stačí a současně se zamezí úrazu při případném neúmyslném kontaktu s vyšším elektrickým napětím.
Integrovaný monitoring elektrického obvodu v našem ZAPPERu by dokonce zabránil uvedení přístroje do chodu při použití podobných antistatických manžet, protože by poznal, že v podstatě neteče žádný proud.
Kovové ruční elektrody nebo manžety s kovovými kontakty mají přechodový elektrický odpor od 1 do 10 kilo ohmů a tudíž řádově tisíckrát nižší než je odpor obvyklých antistatických manžet.

Proč se časem změní zbarvení mosazných elektrod?

Elektrody pro náš přístroj ZAPPER jsou sériově vyráběny z mosazi. Tyto elektrody mají pozitvní vedlejší efekt - jsou antibakteriální.
Zbarvení elektrod je zcela běžné, protože mosaz oxiduje/koroduje a vytváří se na jejím povrchu vrstva. K tomu přispívají tok elektrického proudu a vlhkost. Doporučujeme obě elektrody občas odpojit a vyměnit. Pak se zbarví obě přibližně stejně. Na funkci přístroje nemá zbarvení žádný vliv.
Mosazné elektrody lze čistit běžnými domácími čistícími přípravky.

Za příplatek dodáváme také pozlacené elektrody.
Pozlacené elektrody zůstávají i při dlouhodobém používání jako nové, pokud se s nimi a jejich relativně slabou vrstvou zlata nakládá opatrně. Zlato obecně neoxiduje.

Proč využívá ZAPPER multifrekvenční princip?

Na trhu jsou k dostání Zappery, které generují jednu pevnou frekvenci. Existují Zappery, které generují frekvence pro „játra“, „měsíční“ nebo „sluneční“ frekvence, „kung-fu“ frekvence a další. Proč negeneruje náš ZAPPER pouze jednu frekvenci?

Základní frekvence ZAPPERu není opravdu důležitá. Důležité jsou harmonické frekvence, které každou základní frekvenci doprovázejí. Faktem je, že takzvané frekvence Dr. Clarkové pokrývají rozpětí několika stovek kilohertzů. Každá obdélníková frekveční vlna generovaná ZAPPERem vytváří nekonečné množství harmonických frekvencí. Přechodem mezi různými pevnými frekvencemi je generováno široké spektrum harmonických frekvencí. Tento postup zvyšuje pravděpodobnost „výběru“ správných frekvencí.

Viz srovnání brokovnice - kulovnice výše v textu.

Proč ZAPPER monitoruje obvod?

Nízký proud, který přístrojem teče, zpravidla necítíme. Pomalé blikání zelené LED kontrolky slouží jako signalizace správné funkce přístroje. Suchá pokožka rukou nebo poškozené kabely mohou vést k nedostatečnému toku elektrického proudu. Tento stav je naším přístrojem signalizován. Bez této signalizace by přístroj byl v případě poruchy používán, aniž by ve skutečnosti fungoval.

Proč není k dispozici ZAPPER se speciálními frekvenčními kartami pro speciální použití (např. játra, …)?

Prosím přečtěte si sekci FAQ Proč ZAPPER využívá multifrekvenční přístup?

Neprodáváme naše zařízení s podmínkou nákupu jedné nebo více frekvenčních karet za spoustu peněz, ale nabízíme řešení „all inklusive“, které vše obsahuje. Pokud chcete cíleně generovat specifické frekvence pro jakýkoliv zamýšlený účel, můžete použít náš generátor frekvencí ZapGen a individuálně nastavit jakoukoliv frekvenci (samozřejmě v rámci rozsahu přístroje) nebo uložit program řady frekvencí - bez nutnosti zakoupit „frekvenční karty“.

OBSAH BALENÍ ZAPPER

 • ZAPPER
 • Dvě ruční elektrody, leštěná mosaz nebo dle volby či přání zákazníka v pozlaceném provedení 
 • Kvalitní 9V značková baterie (prosím používejte pouze alkalický typ, nikoli zastaralé baterie typu zinek - uhlík) 
 • Kufřík z umělé hmoty se stabilní pěnovou výplní 
 • Návod k použití

DOPLŇKY

 • Manžety (velké, malé, mini) -náramek pro osoby i zvířata (1 jednotka)
 • Info – adaptér pro zkopírování informací, včetně kabelů
 • Náhradní díly: náhradní mosazné elektrody pro ZAPPER a ZapGen 
 • Náhradní díly: náhradní pozlacené elektrody pro ZAPPER a ZapGen

TECHNICKÉ ÚDAJE

Amplituda výstupního napětí 8V - 9V, napětí baterie minus zhruba 1V
Polarita výstupního napětí           pulzní stejnosměrné napětí
Druh výstupního napětí obdélníkový průběh, přibližně 50 : 50 impulz - mezera
Frekvence výstupního napětí celkem 26 v rozsahu 10 kHz – 41 kHz
Rozsah regulace výstupního napětí  v rozsahu zhruba 2 - 100%
Impedance výstupu  přibližně 390 Ω
Zátěžová impedance výstupu  přibližně  0 – 1 kOhm zkrat, 1 – 70 kOhm pracovní rozsah
Provoz není možný od zátěžové impedance  přibližně  >70 kΩ platí jako otevřený obvod
Certifikace CE

DISCLAIMER

Společnost BONNEL TECHNOLOGIE není zdravotnickým zařízením a zaměstnanci společnosti nejsou lékaři nebo zdravotnický personál. ZAPPER a ZapGen NEJSOU lékařskými a/nebo zdravotnickými přístroji.

ZAPPER je multifrekvenční generátor napájený 9V baterií.

V souladu se současným stavem vědy a lékařství, nemají naše výrobky, nabízené v segmentu „alternativní medicína“ žádný účinný vliv při léčbě nemocí. Jejich případný účinek na lidský nebo zvířecí organismus je možné, vědecky řečeno, chápat pouze jako placebo efekt. Přístroj je používán s cílem někdy subjektivně vnímaného dobrého pocitu a pohody lidí a zvířat. Použití přístroje vždy konzultujte s lékařem a použití přístroje nesmí vést k tomu, že se budete vyhýbat pomoci lékařského specialisty.

Jakékoli zdravotní potíže nebo předpokládaná onemocnění musí být konzultována s lékařem.

Při likvidaci tento výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte ZAPPER na určených sběrných místech pro sběr elektroodpadu.